Perły

kamien_jubilerski_perly.jpg

Perły to najwartościowsze kamienie szlachetne, bardzo cenione w jubilerstwie. Są to wytwory małżów (głównie z rodzaju Pteria – perłopławów), rzadko ślimaków. Barwa pereł:biała, różowa, srebrna, kremowa, złota, zielona, niebieska, czarna. Barwy pereł są różne i zależą od gatunku małża i rodzaju wody. W legendach opowiadano, że pierwsze perły były łzami aniołów. Potem wierzono, iż perłopławy, we wnętrzu których znajdowano cenne twory, były zapładniane przez tęczę dotykającą wód oceanu.